Efterlängtad nyhet från nimue! Sol- och barriärskydd

Skydd är ett av nimues fyra grundprinciper för att minska och förebygga de negativa effekterna som orsakas av miljörelaterad stress, UV, IR likväl som HEV ljus. Målet är att förbättra det övergripande välmåendet i huden samt att reducera det termiska åldrandet i huden.Huden exponeras för en hel del stress, framför allt UV-strålning och en ökad miljöpåverkan på grund av global uppvärmning. Denna exponering kan leda till allvarliga förändringar och skador på levande hudceller.

Ständig exponering för UV-ljus, som innehåller skadliga ämnen för miljön som till exempel ozon, leder till att en ökad mängd reaktiva syreföreningar (ROS) bildas i huden. Effekten av detta blir skador på hudens DNA, vilket i sin tur orsakar mutationer. Den naturliga cellregenereringen begränsas på grund av stress, åldrande och en ökad mängd fria radikaler. Det är därför viktigt att våra solskydds-produkter ger ett totalt fotoskydd.

Environmental Shield SPF 50 ger ett fullständigt elektromagnetiskt ljusspektrum (UVA, UVB, IR och HEV) skydd i kombination med ett skydd mot föroreningar. Det skyddar mot miljöfaktorer som t ex vind, smuts, luft, fuktighet, pollen, smog, rökning och årstidsförändringar. Environmental Shield SPF 50 är lättviktig, inte oljig samt ger en matt effekt på huden.

Användning:

  • Appliceras dagligen i ett jämnt lager på ansikte, hals och dekolletage
  • Appliceras generöst en halvtimme före solexponering
  • Upprepa applicering var 2-3 timme
  • Applicera åter efter träning, svettning eller vattenaktiviteter
  • Undvik området runt ögonen
  • Används ovanpå nimues dagcrème
  • Kan användas från 2 års ålder