Naturlig skönhet, är det möjligt? Ja, Stylage kan på 30 minuter föryngra ditt utseende med 10 år.

Konsultationen inför din behandling är kostnadsfri!

Vi erbjuder behandlingar med Stylage. Ett material som består av hyaluronsyra som är biologiskt nedbrytbart. Hyaluronsyra består av sockermolekyler som finns naturligt i vår kropp. Det fungerar som fuktbärare och fyllnad för oönskade rynkor och veck, men även för att ge volym och förstärka konturer. Stylage finns i olika koncentrationer. Det kan vara olika från person till person vilken som passar bäst. I samråd väljer vi ut det bästa för dig. Stylage klassas som den tredje generationens hudfiller, bestående av hyaluronsyra, ett kroppseget, icke permanent ämne.
Hos oss gäller en säker och trygg behandling i alla lägen. Konsultationen är vår estetiska och medicinska grund inför din behandling.

Om Stylage

Det som gör att stylage sticker ut från alla andra fillers är att laboratoriet Vivacy med 15 års erfarenhet av utveckling av hudfillers. Alla Stylages hudfillers innehåller antioxidanten Mannitol som resulterar i mindre svullnad och rodnad. Dessutom bryts fillern långsammare ned i huden än andra.
Mannitol är en helt naturlig antioxidant som finns i bl. a frukt och grönsaker. Mannitol hjälper till att hindra nedbrytningsprocessen. Fördelen blir att nedbrytningen av Stylage minskas direkt efter injektionen, dvs längre hållbarhet!

För referenser, kontakta Inject Academy i Stockholm. Mer information om Stylage hittar du på Stylages hemsida.
Behandlingen tar ca 30 minuter och resultatet syns direkt. Vid behandlingen erbjuds bedövning.

Att tänka på innan behandling
Att tänka på efter behandling
Pris på fillers-stylage

Att tänka på innan behandlingen

Effekten av Stylage filler är långvarig, dock inte permanent. Hållbarheten varierar, är individuell och beror på rynkans lokalisation, underliggande muskulatur, ålder och injektionsvolym. Ibland kan en påfyllning med Stylage bli nödvändig för att uppnå önskat resultat. För en bestående effekt krävs regelbunden behandling.

Behandlingen utförs inte på gravida eller ammande kvinnor.

Veckan innan du kommer på behandling undvik allt som är blodförtunnande medicin så som Waran, Trombyl eller Plavix. Smärtstillande medicin så som TREO, Magnecyl, Ipren eller Voltaren. Dessa läkemedel har alla en blodförtunnande effekt vilket ökar risk för blödning och blåmärken. OBS! Rådgör med din läkare INNAN eventuell behandling avbryts.

Omega, C- och B-vitamin bör undvikas då även detta har en blodförtunnande effekt.

Inför varje behandling upprättas en medicinsk journal med patientmedgivande. Fotografering av behandlingsområde genomförs alltid både inför och direkt efter behandling.

Veckan innan ska du undvika alkohol och 12 timmar efter behandlingen.

Om du har något av följande, är det inte lämpligt med injektionsbehandlingar
Diabetes/sockersjuka, HIV-infektion eller annan blodsmitta, Reumatism, Immunbristsjukdom, Aktiv Herpes, Aktiv Acne, Hudsjukdom/Sår.

Boka Online
Tillbaka

Att tänka på efter behandlingen

Du skall ej beröra eller massera behandlingsområdet efter injektionen. Undvik direkt stark solexponering ett par veckor efter behandling. Använd solskyddsfaktor på det behandlade området. Undvik bastubad, hård träning eller svår utomhus-kyla första dygnet efter behandlingstillfället, då dessa faktorer försämrar behandlingsresultatet. Undvik makeup första dygnet. Du bör ej behandla det injicerade området med massage, lymfdränage, laser eller radiovågor. Detta påskyndar nedbrytningen av Stylage.

Vid läppbehandling är det extra viktigt att du använder ett nytt läppbalsam efter behandlingen för att undvika infektion. Du bör heller inte pussas inom ett dygn.

Nimues eller Stylages Lip Balm finns att köpa på kliniken!

Viss rodnad, svullnad och blåmärken är normalt efter en behandling. Svullnaden bör lägga sig efter några timmar, men normalt helt inom 2-3 dygn.

Boka Online
Tillbaka

Fillers – Stylage pris

Fillers – Stylage Volym ml Pris
Stylage Special Lips 1,0 ml 3500:-
Stylage S 0,8 ml 3000:-
Stylage M 1,0 ml 3500:-
Stylage M (1/5) 0,5 ml 2500:-
Stylage L 1,0 ml 4000:-
Stylage XL 1,0 ml 4500:-
Stylage Hydro 1,0 ml 2500:-
   Hydro 3 behandlingar 3 x 1,0 ml 6000:-
Stylage Hydro Max 1,0 ml 3000:-
   Hydro Max 3 behandlingar 3 x 1,0 ml 7500:-
Boka Online
Tillbaka